OBMOČNO SREČANJE PEVSKIH ZBOROV


Sokolski dom, Škofja Loka, 13.5.2011