DOBRODELNI KONCERT LIONS KLUBA Ċ KOFJA LOKA


koncert vokalne skupine PERPETUUM JAZZILE

Športna dvorana Trata, Škofja Loka, 15.1.2011